You can no longer apply to this job. This job is no longer available. If you're interested in jobs like this one click here .

 

YEP WATER POSITIE Denys Engineers & Contractors BV – Junior Project Officer (Mali, Bamako)

Introduction

Projectnaam: Travaux d’extension du réseau de distribution du réseau d’eau potable en rive droite du fleuve Niger à Bamako – Lot 1 & 2

Duur: 2 years

Achtergrond:

“Travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger à Bamako – Réseaux primaires et secundaires” maakt deel uit van het Masterplan (Kabala Project) om levensomstandigheden inzake drinkbaar water te verbeteren op zowel capaciteit alsook kwaliteit. Dit voornamelijk aan de rechterkant van de rivier Niger die de stad in 2 deelt. Bamako is dan ook in verdere opmars op gebied van populatie als in levensvoorzieningen.

Het project is uitbesteed door Somapep SA (La Société Malienne du Patrimoine de l'Eau Potable) en ondersteund door la Banque Mondiale (BM) in de vorm van 2 loten die geografisch naast elkaar liggen. Over deze volledige regio zal een totaal aan 207km aan leidingen moeten voorzien worden, dit ongeveer de helft in PVC, de andere in Ductile Iron of Gietijzer.

Organization

Doel Project:

Zoals hierboven beschreven betreft het project het uitbreiden van het waternetwerk aan de rechterkant van de hoofdstad van Mali, Bamako. Denys zorgt er dus mede voor dat het overheidsplan om de bevolking betere levensomstandigheden te geven en de kindersterfte te verminderen.

Function

Positie:

De Young Expert zal ingezet worden als verantwoordelijke topografie voor de opvolging van de aanleg van de waterleiding en voor de opvolging van de civiele werken. De Young expert zal zijn/haar taken aanpakken in nauwe samenwerking met ervaren ingenieurs.


Taken en Activiteiten Young Expert:

-In eerste instantie om de aanleg van een distributienetwerk te modeleren op topografisch vlak en het in kaart brengen van de continue productie. Dit in samenwerking met onze lokale teams en de klant te begeleiden in het karteren en beheren van een netwerk

-Ondersteund het projectteam bij de voorbereiding, controle en goedkeuring van de waterwerken werken.

-Maakt de dagrapporten op.

-Ondersteund bij het opmaken van de Uitvoeringsplanning(en).

-Corrigeert de technische plannen naar de eventueel veranderende eisen van de opdrachtgever.

-Door de frisse kijk van de Young Expert, worden bepaalde procedures geanalyseerd. Zo biedt hij oplossingen aan voor uitdagingen op het werk.

-Communiceert met de stakeholders met als doelstelling de communicatie en afstemming te verbeteren.

-Verantwoordelijke voor de organisatie van de op te richten depots

-Maakt de benodigde werkplannen op en onderhoudt deze.

Requirements

Functie eisen:

-Nederlandse Nationaliteit

-Opgeleid in netwerk modellering, Autocad, GIS en topografische opmetingen.

-Bij voorkeur ervaring in de aanleg of het ontwerpen van (afval)waterleidingen.

-Ervaring met het bijhouden van gebruikte materialen, het signaleren van tekorten en het voorbereiden van rapporten.

-Uitstekende communicatie in het Frans.

-Ervaring in het werken in een 3-partijen systeem: opdrachtgever, controle organisme en aannemer.

-Diploma (Ingenieur) Landmeten.

-Affiniteit met het uitdragen van Autocad-plannen en de opvolging ervan.

Information

YEP Programma Bureau

info@yepprogrammes.com 

Closing date

28-05-2018
  Apply
Similar jobs: International Network Development Intern ('s-Gravenhage) | Water Expert Myanmar | Communication YEP Intern ('s-Gravenhage)


Job type: Vast / Tijdelijk
Job ID #122
Date posted: 14-05-2018

Show map


$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Job Alert Subscription
$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Subscribe to the RSS feed
Print this job